110Xi4

110Xi4

110Xi4 được phát triển để nâng cao năng suất hoạt động tổng thể và hiệu quả trong nhiều môi trường. Những cải tiến bao gồm:

·       Tăng tốc độ in lên đến 14 / 356 mm / giây cho

·       Tùy chỉnh LCD

·       Lớn, dễ sử dụng, màn hình LCD đa ngôn ngữ

·       Linh hoạt kết nối bao gồm cả song song đồng thời / Ethernet với Ethernet nội bộ bao gồm như là tiêu chuẩn trong sản phẩm

·       Hệ thống thông minh printhead

·       RFID

Phương pháp in: chuyển nhiệt hoặc trực tiếp nhiệt

Thông số kỹ thuật máy in:

Độ phân giải:

·       203 dpi (8 dots / mm)

·       300 dpi (12 điểm / mm)

·       600 dpi (23,5 điểm / mm)

Bộ nhớ

·       16 MB SDRAM

·        8 MB Flash

Bề rộng in: 4,0 (102mm)

Chiều dài in: 150 (3.810 mm) với tối đa 203 dpi 110Xi4 bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông liên tục

Tốc độ in: Lên đến 14 / giây

Giao tiếp:

·       USB 2.0 port (12 Mbits / giây)

·       RS-232C/422/485 multi-drop (tùy chọn adapter)