Honeywell MS9590 VoyagerGS
 • Thiết kế phù hợp sử dụng: thoải mái cho các kích cỡ bàn tay.
 • Tốc độ quét 100 lần quét/giây: gia tăng với tốc độ quét.
 • Kết cấu máy chắc chắn: giảm thời gian & chi phí cho sửa chữa, bảo trì.
 • Chế độ tự động khi đặt trên đế: gho phép chuyển đổi từ chế độ cầm tay sang chế độ tự động một cách dễ dàng.
 • Tuỳ chọn kết nối EAS: tăng hiệu quả bằng cách đồng thời khử từ tính thẻ EAS & đọc mã vạch.
 • Đặc tính

  Giá trị

  Nguồn sáng: Diode Laser nhìn thấy được 650 nm ± 10 nm
  Độ sâu trường quét: 0 mm - 305 mm (0” - 12”) cho mã vạch 0.33 mm (13 mil) @ default
  Độ rộng trường quét: 50 mm (2”) @ face; 300 mm (11.8”) @ 305 mm (12”)
  Độ rộng vạch nhỏ nhất: 0.127 mm (5 mil)
  Tốc độ quét: 100 dòng/giây
  Số tia quét: 1 tia laser đơn
  Giao tiếp hệ thống: PC Keyboard Wedge, RS232, and 46xx RS485

  Đặc tính

  Giá trị

  Nguồn sáng: Diode Laser nhìn thấy được 650 nm ± 10 nm
  Độ sâu trường quét: 0 mm - 305 mm (0” - 12”) cho mã vạch 0.33 mm (13 mil) @ default
  Độ rộng trường quét: 50 mm (2”) @ face; 300 mm (11.8”) @ 305 mm (12”)
  Độ rộng vạch nhỏ nhất: 0.127 mm (5 mil)
  Tốc độ quét: 100 dòng/giây
  Số tia quét: 1 tia laser đơn
  Giao tiếp hệ thống: PC Keyboard Wedge, RS232, and 46xx RS485

  Đặc tính

  Giá trị

  Nguồn sáng: Diode Laser nhìn thấy được 650 nm ± 10 nm
  Độ sâu trường quét: 0 mm - 305 mm (0” - 12”) cho mã vạch 0.33 mm (13 mil) @ default
  Độ rộng trường quét: 50 mm (2”) @ face; 300 mm (11.8”) @ 305 mm (12”)
  Độ rộng vạch nhỏ nhất: 0.127 mm (5 mil)
  Tốc độ quét: 100 dòng/giây
  Số tia quét: 1 tia laser đơn
  Giao tiếp hệ thống: PC Keyboard Wedge, RS232, and 46xx RS485


  MS 9541