DATALOGIC POWER SCAN PD8530 (2D)
DATALOGIC  POWER SCAN PD8530  (2D)

Quét ảnh tuyến tính 1280x1024, va đập
2m, 1D 2mils, 2D 4mils, IP65. Kết nối
keyboard/USB. Thích hợp sử dụng trong
quản lý kho, phát chuyển hàng, ứng dụng
trong công nghiệp.
Datalogic Gryphon I: GD 4430