XiIII Series

XiIII Series

Dòng máy cao cấp Zebra Xilll vượt trội với các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu , mang lại sức mạnh và độ tin cậy mong đợi của một máy in hiệu suất cao. Có sẵn các loại 203, 300, hoặc 600dpi.
32-bit cho bộ xử lý nhanh hơn
Tăng 16 MB bộ nhớ SDRAM (Hơn 12 MB) cho định dạng in ấn nhãn lâu hơn
CompactFlash (lên đến 1 GB bộ nhớ) cho nhãn thêm định dạng / font lưu trữ
Những dịch vụ cảnh báo cho printhead bảo trì và ribbon / phương tiện truyền thông thay đổi