Thẻ điện thoại
Hiển nhiên là ngày nay việc sử dụng thẻ và ứng dụng có nó càng ngày càng trở nên phổ biến. Mọi người đều muốn sử dụng thẻ để quản lý được ngân sách của họ cho việc thông tin liên lạc và được hưởng các lợi ích từ các chương trình khuyến mãi giảm giá của các công ty điện thọai
Thẻ quà tặng Thẻ hội viên